Kerhon syyskokous

22.11.2016 klo 19:00

SKOn saunalla. Tarjoilua ja saunomismahdollisuus

Kerhon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

6. määrätään jäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle vuodelle

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja  

8. valitaan hallitukseen 5-7 jäsentä.

9. valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat